algorytmyKostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?Poradnik układanie kostki RubikaKostka Runika - kurs układania kostki
Kostka Rubika dla początkujących : jak ułożyć kostkę
 
 
 

WSTĘP
KOSTKA 3x3x3


Zero Skill


KOSTKA 4x4x4


KOSTKA 5x5x5


FRIDRICH UPROSZCZONY


POZOSTAŁE INFORMACJE


MOZAIKO
 


  5x5x5 Etap 2 - krawędzie


Kolejnym etapem układania kostki 5x5x5 jest połączenie wszystkich 12 krawędzi kostki. Na poniższym rysunku możemy zobaczyć jak to ma wyglądać docelowo.

jak wyglądają połączone krawędzie


Krawędzie łączymy w identyczny sposób jak w kostce 4x4x4 z tym że tutaj, aby zbudować jedną krawędź musimy połączyć aż trzy klocki, więc algorytm łączenia musimy wykonać dwukrotnie, aby cała krawędź była gotowa.
Szukamy dwóch klocków o tych samych kolorach (środkowy i boczny), ustawiamy je naprzeciwko siebie i wykonujemy poniższy algorytm.

łączenie ze sobą dwóch klocków krawędziowych


Analogicznie postępujemy jeśli klocek znajdzie się po prawej stronie.

łączenie ze sobą dwóch klocków krawędziowych po prawej

UWAGA!
Tak samo jak w kostce 4x4x4 łączenie dwóch klocków za pomocą dwóch powyższych algorytmów niszczy krawędź zaznaczoną kolorem brązowym! Przed wykonaniem algorytmu należy tam wstawić krawędź, która jeszcze nie jest ułożona.


Oczywiście, jeśli znajdziemy 2 klocki naprzeciwko, ale na jednej ściance będzie ten sam kolor - musimy przenieść go dwoma ruchami w miejsce zaznaczone poniżej brązowym kolorem, aby na jednej ściance klocki miały różne kolory.

5x5x5 zmiana klocka aby były naprzeciwko


Tworzymy w ten sposób krawędzie do momentu, aż zostaną nam dwie ostatnie lub jedna.  Dwie ostatnie krawędzie


Jak ułożyć dwie ostatnie krawędzie.
Na początek przedstawię algorytm, którego pierwszy i ostatni ruch są różne w zależności od sytuacji. Nazwijmy go ALGORYTM A.

5x5x5 algorytm A do dwóch ostatnich krawędzi


Ustawiamy teraz nasze dwie ostatnie krawędzie w sposób jaki przedstawiają rysunki przypadków poniżej i stosujemy algorytm przedstawiony po prawej:
(kolory żółty i niebieski na rysunkach poniżej reprezentują klocki z jednej grupy kolorystycznej)

5x5x5 jak ustawić kostkę układając dwie ostatnie krawędzie przypadek 1

5x5x5 jak ustawić kostkę układając dwie ostatnie krawędzie case 2

5x5x5 jak ustawić kostkę układając dwie ostatnie krawędzie wariant 3

W przypadku ułożenia klocków jak na rysunku 3, będziemy musieli wykonać algorytm dwukrotnie - po pierwszym wykonaniu połączą nam się 2 klocki na jednej krawędzi, następnie wykonujemy przypadek pierwszy lub drugi, aby wszystkie klocki danego koloru znalazły się na jednej krawędzi.

Jest jeszcze jeden przypadek - jeżeli na dwóch krawędziach mamy te same klocki, ale są one poprzekręcane, jak na rysunku poniżej. Wykonujemy wtedy jako pierwszy poniższy algorytm.

5x5x5 poprzekręcane klocki na obu krawędziach


Algorytm A (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego ruchu) jest identyczny jak algorytm na dwie ostatnie krawędzie w kostce 4x4x4.


Mała uwaga!
Jeżeli będziemy mieli do wyboru jedną z poniższych dwóch sytuacji - to wybieramy tą z lewej! 5x5x5 dwie różne sytuacje  Ostatnia krawędź


Najczęściej zdarzy nam się, że ostatnia krawędź będzie wyglądała w sposób, jak na rysunku poniżej. Wykonujemy wtedy poniższy algorytm, aby ułożyć ostatnią krawędź.

5x5x5 ostatnia krawędź

Algorytm ten jest identyczny jak algorytm na naprawianie parzystości żółtego krzyża w kostce 4x4x4.

Wszystkie krawędzie kostki są ułożone.
Przechodzimy do etapu 3 - reszta kostki.