algorytmyKostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?Poradnik układanie kostki RubikaKostka Runika - kurs układania kostki
Kostka Rubika dla początkujących : jak ułożyć kostkę
 
 
 

WSTĘP
KOSTKA 3x3x3


Zero Skill


KOSTKA 4x4x4


KOSTKA 5x5x5


FRIDRICH UPROSZCZONY


POZOSTAŁE INFORMACJE


MOZAIKO
 


  Etap 7 - orientacja narożników


Przedostatni etap, czyli orientacja narożników. Etap ten, choć niezbyt skomplikowany, posiada wiele ułatwień, dzięki którym szybciej ułożymy kostkę (mniejszą ilością ruchów). Na razie jednak podstawowe informacje dla początkujących.

Co uzyskujemy wykonując ten etap:

co to jest orientacja narożników


Musimy znaleźć sytuację, gdy jeden z klocków żółtych będzie u góry na żółtej ścianie, a pozostałe 3 klocki żółte na bocznych ściankach.
Po znalezieniu takiego klocka umieszczamy go w miejscu zaznaczonym kropką, a żółtą ścianę trzymamy u góry (jak na rys. trzecim poniżej) i wykonujemy odpowiedni algorytm.

Kiedy pozostałe trzy klocki mają kręcić się w prawo, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, wykonujemy ten algorytm:

co to jest orientacja narożników

Kiedy natomiast pozostałe 3 klocki mają kręcić się w lewo, czyli przeciwnie do wskazówek zegara, wykonujemy ten ruch:

co to jest orientacja narożników


Jeśli doszliśmy do tego etapu, a na górnej żółtej warstwie nie znajduje się tylko jeden prawidłowo zorientowany klocek, musimy wykonać jeden z powyższych algorytmów, aby doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, gdzie tylko jeden z klocków będzie dobry, a pozostałe 3 złe. Jeśli jesteś początkujący, możesz mieć problem z prawidłowym rozpoznaniem sytuacji i będziesz czasami wykonywał ten algorytm 3 lub więcej razy zanim ułożysz całą żółtą ścianę. Jeśli jednak ustawisz prawidłowo kostkę to zawsze wystarczy dwukrotna powtórka algorytmu, aby żółta ściana była gotowa. Jeśli już kilka razy ułożyłeś kostkę polecam zapoznanie się z rozdziałem poniżej.

UWAGA!
Na tym etapie, po wykonaniu jakiegokolwiek z powyższych algorytmów permutuje się także żółty krzyż. Znaczy to, że po wykonaniu algorytmu ramiona żółtego górnego krzyża niekoniecznie muszą się już zgadzać kolorystycznie z bocznymi ścianami.


Kolejnym etapem jest - ostatnia permutacja.  Przypadki etapu 7


Aby uniknąć powtarzania algorytmu więcej niż 2 razy przygotowałem wszystkie sytuacje, które mogą tutaj wystąpić.
Poniżej sytuacje i sposób trzymania kostki. Jako pierwszy zawsze wykonujemy algorytm w prawo, czyli zgodny z ruchem wskazówek zegara.

orientacja narożników sytuacja OK

Powyższa sytuacja przedstawia dwa warianty, gdzie klocki ułożone są prawidłowo, czyli 1 dobrze i 3 źle. Dlatego nazwałem tą sytuację "OK". W tej sytuacji wykonujemy jeden z powyższych algorytmów i mamy etap gotowy.

AUTO
To ustawienie nazwałem "auto", ponieważ dwa żółte klocki skierowane są w jednym kierunku i wraz z pozostałymi żółtymi kojarzą się z autem, które jedzie do przodu i świeci reflektorami do przodu. W ten właśnie sposób trzymamy kostkę i najpierw wykonujemy algorytm w prawo.
   
ŻABA
Kolejnym ułożeniem jest żaba. Klocki żółte skierowane są w bok, w przeciwnych do siebie kierunkach tworząc jakby oczy żaby. Kostkę trzymamy tak, jakbyśmy trzymali żabę za oczy i wykonujemy algorytm w prawo.
   
2 ŹLE PO PRZEKĄTNEJ
Jedno z ustawień, analogicznie jak powyżej - trzymamy kostkę jak na rysunku i wykonujemy algorytm w prawo.
   
2 AUTA
Tym razem mamy dwie pary święcących reflektorów auta. W tym wypadku reflektory muszą świecić w lewo i w prawo.
   
ŻABA + AUTO
To ustawienie jest mieszanką żaby i auta, z jednej strony klocki świecą reflektorami w jedną stronę, a z drugiej są naprzeciwko tworząc oczy żaby. W tym przypadku reflektory auta muszą świecić prosto na nas.

Powyższe przykłady pozwolą ci uniknąć wielokrotnego wykonywania algorytmu. Algorytmy tego etapu nie powinny być wykonane więcej niż dwa razy. Po wielokrotnym ułożeniu przez Ciebie kostki sam dojdziesz do tego, w jaki sposób trzymać kostkę, aby po jednokrotnym wykonaniu algorytmu w prawo na górnej żółtej ścianie znajdował się tylko jeden żółty klocek.

Kolejnym etapem jest - ostatnia permutacja.

Poniżej przedstawiam rozbudowaną statystykę i alternatywne algorytmy ułatwiające.  Statystyka - orientacja narożników


Statystyka ilości wykonanych powtórzeń na tym etapie przedstawia się jak poniżej.
Pełna statystyka układania kostki metodą LBL do zobaczenia tutaj.

Ilość powtórzeń algorytmu
Ilość
wystąpień
Procent wystąpień
0 x
15
5,0%
1 x
105
35,0%
2 x
180
60,0%

Z powyższej statystyki wynika, że jednokrotne wykonanie algorytmu zdarza się tylko w 35%. Niestety w 60% ułożeń będziemy musieli wykonać ten algorytm dwukrotnie, aby przejść do ostatniego etapu. Dlatego zachęcam do zapoznania się z poniższym rozdziałem, gdzie znajdują się 3 dodatkowe algorytmy znacznie skracające wykończenie kostki.  Algorytmy alternatywne


Istnieje możliwość znacznego przyspieszenia tego etapu. W szczególnych przypadkach, po zastosowaniu 14-ruchowego algorytmu kostka będzie już w pełni ułożona. Tym samym pomijamy ostatni etap 8. Poniżej algorytmy, którymi całkowicie kończymy układnie kostki - są to "AUTO", ŻABA", i "2 ŹLE PO PRZEKĄTNEJ":

przypadek typ auto

czternasto ruchowy algorytm na przypadek żaba


przypadek typ żaba

czternasto ruchowy algorytm na przypadek auto


przypadek typ 2 źle po przekątnej

czternasto ruchowy algorytm na przypadek 2 źle po przekątnej  Obliczenie opłacalności algorytmów alternatywnych


Jako że powyższe algorytmy są dosyć długie należałoby sprawdzić, czy w ogóle warto się ich uczyć i warto je stosować. Poniżej statystyka występowania danego ułożenia na tym etapie i obliczenie opłacalności:

Nazwa sytuacji
i procent wystąpień
Ile razy
ostatnia permutacja
Ilość ruchów do
końca ułożenia
METODA KLASYCZNA
Ilość ruchów do
końca ułożenia
METODA ALTERNATYWNA
ZYSK
(ile ruchów)
OK (35%) 1 x 8 + 8 = 16 14 + 14 = 28 -12
żaba (13%) 1 x (8 + 8) + 8 = 24 14 10
auto (12%) 1 x (8 + 8) + 8 = 24 14 10
2 źle przekątna (17%) 2 x (8 + 8) + (8 + 8) = 32 14 18
2 auta (7%) 1 x (8 + 8) + 8 = 24 14 + 14 = 28 -4
żaba+auto (11%) 2 x (8 + 8) + (8 + 8) = 32 14 + 14 = 28 4

Z powyższej tabelki wynika, że przy tym etapie mając "auto", "żaba" lub "2 źle przekątna" opłaca się wykonać algorytm alternatywny, bo skracamy ilość ruchów do końca ułożenia kostki o 10, a nawet o 18 ruchów. Algorytmy alternatywne są długie i dosyć ciężko się je wykonuje, dlatego nie polecam ich stosowania przy sytuacji "żaba+auto" gdzie zyskujemy tylko 4 ruchy.