algorytmyKostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?Poradnik układanie kostki RubikaKostka Runika - kurs układania kostki
Kostka Rubika dla początkujących : jak ułożyć kostkę
 
 
 

WSTĘP
KOSTKA 3x3x3


Zero Skill


KOSTKA 4x4x4


KOSTKA 5x5x5


FRIDRICH UPROSZCZONY


POZOSTAŁE INFORMACJE


MOZAIKO
 


  Opis ruchów (notacje)


Zapewne bardzo często spotkałeś się z symbolami oznaczającymi kolejne ruchy algorytmu, np.: F' U2 L F U F' U' L' F R U2 R'
Artykuł ten opisuje jak odczytywać powyższe symbole.

R - right, prawa ściana
L - left, lewa ściana
U - up, górna ściana
D - down, dolna ściana
F - front, przednia ściana
B - back, tylna ściana
Powyższe ruchy odbywają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

' - oznacza ruch odwrotny do wskazówek zegara, np.:
R' - oznacza ruch prawej ściany w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara

2 - cyfry przy literach oznaczają ilość powtórzeń, np.:
U2 - oznacza dwukrotny ruch górnej ściany zgodnie ze wskazówkami zegara

d - małe litery oznaczają ruch dwoma ścianami na raz np.:
d' - oznacza ruch dwoma dolnymi ścianami przeciwnie do wskazówek zegara

(R U R')*3 - oznacza powtórzenie trzech ruchów w nawiasie trzykrotnie
(L U L U') (L' U' L2) - ruchy zgrupowane w nawiasy oznaczają, że można je wykonać stosując skrót palcowy (fingershortcut) - tylko dla zaawansowanych

Poniżej wszystkie notacje pokazane na rysunkach:

notacje ruchy górnej ściany

notacje ruchy górnej ściany

notacje ruchy lewej ściany

notacje ruchy prawej ściany


notacje ruchy przedniej ściany


notacje ruchy tylnej ściany  Rzadko stosowane notacje


Choć czasem występują:

notacje ruchy środkowych osi  Obrót całej kostki


Poniższe notacje służą do kręcenia całej kostki wokół osi X i Y bez zmiany pozycji jakiejkolwiek ściany:

notacje ruchy całej kostki według osi